SUNDIN MEŽS
Rekvizīti un Kontaktinformācija
SIA SUNDIN MEŽS
Reģistrācijas numurs: 40103218549
Adrese:
Cēsu iela 19, Valmiera, LV-4201
Banka: AS "SEB banka"
SWIFT kods: UNLALV2X
Konts: LV56UNLA0055000761899
Guntis Ādamsons
Vadības direktors
Tālrunis: +371 29195191
E-pasts: guntis.adamsons@sundinmezs.lv

Karīna Voronko
Biroja vadītāja
Tālrunis: +371 26994684
E-pasts: karina.voronko@sundinmezs.lv