SUNDIN MEŽS
Par uzņēmumu

SIA SUNDIN MEŽS ir 2009. gadā Latvijā dibināts uzņēmums, kuru pārstāv Zviedrijas uzņēmums Livland Skog AB. Šobrīd tā vadību veido Zviedrijas akcionāri. Izvērtējot SUNDIN MEŽS darbību un peļņu Latvijā, katru gadu investīciju apjoms tiek palielināts, turpinot aktīvi iegādāties mežu īpašumus un efektīvi apsaimniekot esošos mežus.

Uzņēmuma pamatdarbība ir mežsaimniecība, kas ietver mežu pirkšanu, kvalitatīvu apsaimniekošanu, stādīšanu, jaunaudžu kopšanu un mežistrādi.

No 2010. gada darbības jomu papildina Ziemassvētku egļu audzēšana. 2020. gadā to skaits ir vairāk kā 700 000.

SUNDIN MEŽS darbību raksturo tālredzīgs attīstības plāns, kuru šodien palīdz veidot un īstenot profesionāli un zinoši uzņēmuma darbinieki, izmantojot ilggadējās zināšanas mežu apsaimniekošanas jomā un inovatīvas, pasaulē pierādītas nozares attīstības tendences.

2019. gadā SUNDIN MEŽS īpašumā bija ap 11 000 ha zemes, no kuriem 80 % veidoja mežs.

Uzņēmumam 2019. gadā reorganizācijas rezultātā, tika atdalīta daļa, izveidojot SIA SCA Vidzemes meži. Atdalīti tika 9 600 ha, no kuriem 8 500 ha bija meža zeme.

Šobrīd SUNDIN MEŽS īpašumā ir ap 3 000 ha zemes, no kuriem 80 % veido mežs.

Kopš SUNDIN MEŽS darbības sākuma uzņēmums ir Latvijas Meža īpašnieku biedrības biedrs. Tas nodrošina ar mežsaimniecības jomu saistītās jaunākās informācijas aktualizēšanu, sistemātisku sekošanu izmaiņām dažādos nozari regulējošos likumdošanas procesos, kā arī apliecina, ka sevi saredzam, kā ilgtspējīgas biznesa nozares attīstītājus tautsaimniecībā ar atbildību pret dabu.