"Sundin Mežs" ir 2009. gadā Latvijā dibināts uzņēmums, kuru pārstāv Zviedrijas uzņēmums "Livland Skog AB" . Šobrīd tā vadību veido Zviedrijas akcionāri. Izvērtējot "Sundin Mežs" darbību un peļņu Latvijā, katru gadu investīciju apjoms tiek palielināts, turpinot aktīvi iegādāties mežu īpašumus un efektīvi apsaimniekot esošos mežus.  

         Uzņēmuma pamatdarbība ir mežsaimniecība, kas ietver mežu pirkšanu, kvalitatīvu apsaimniekošanu, stādīšanu, jaunaudžu kopšanu un mežistrādi.

         "Sundin Mežs" darbību raksturo tālredzīgs attīstības plāns, kuru šodien palīdz veidot un īstenot profesionāli un zinoši uzņēmuma darbinieki, izmantojot ilggadējās zināšanas mežu apsaimniekošanas jomā un inovatīvas, pasaulē pierādītas nozares attīstības tendences .

  Uzņēmuma īpašumā ir vairāk kā 9 tūkst. ha zemes, no kuriem 80 % veido mežs. 

         No 2010. gada darbības jomu papildina Ziemassvētku egļu audzēšana. 2016. gadā to skaits ir vairāk kā pusmiljons.

           Kopš "Sundin Mežs" darbības sākuma uzņēmums ir "Latvijas Meža īpašnieku biedrības" biedrs. Tas nodrošina ar mežsaimniecības jomu saistītās jaunākās informācijas aktualizēšanu, sistemātisku sekošanu izmaiņām dažādos nozari regulējošos likumdošanas procesos, kā arī apliecina, ka sevi saredzam, kā ilgtspējīgas biznesa nozares attīstītājus tautsaimniecībā ar atbildību pret dabu.

          

 .